PROFIL TRADUCĂTOR

Mă numesc Ana Maria Günsel şi sunt traducător și
interpret autorizat de Ministerul Justiției pentru
limba turcă conform autorizației 39122/22.09.2023.

Cu toate că am absolvit cursurile unei facultăți cu
profil diferit de cel al traducerilor, lucrez în acest
domeniu de aproape 20 de ani. Dețin o experiență
deosebită în foarte multe domenii de traducere iar,
de-a lungul anilor, am avut ocazia să colaborez cu
firme de traduceri bine cunoscute și alți clienți din
Turcia.

Experiența deținută îmi permite să asigur servicii
pentru proiecte de traducere sau de interpretare cu
mult profesionalism și în perfectă coordonare cu
nevoile clienților și ale birourilor de traduceri din
România și Turcia.

Având în vedere că ocup un loc important într-un
network de traducători care activează exclusiv în
Turcia, pot oferi consultanță clienților și birourilor
de traduceri din România în cazul serviciilor de
traduceri interlingvistice (de ex. turcă-franceză,
engleză-turcă, etc.) în majoritatea limbilor de
circulație internațională.

De asemenea, stăpânesc foarte bine aptitudinile
de utilizare a instrumentelor CAT (SDL Trados
Studio, SmartCat, MateCat, Memsource, memoQ,
etc.), lucru apreciat de birourile de traduceri
specializate în domenii de traduceri care necesită
un volum mare de lucru. Nu în ultimul rând,
folosesc o mare majoritate a software-urilor de
editare a textelor, comunicare, etc.

TESTIMONIALE

TRADUCERI ONLINE

În ultimii ani, din ce în ce mai multe activități profesionale se desfășoară online, iar domeniul traducerilor nu face excepție de la aceasta. Mulți clienți care pentru un anumit proiect nu au nevoie de traduceri autorizate, optează pentru traducerea documentelor online, deoarece această opțiune este mai avantajoasă și mai rapidă pentru atât pentru ei cât și pentru traducător.
Documentele de tradus pot fi transmise de client pe cale digitală (e-mail, Whatsapp, etc.), deci nu mai sunt implicate costuri de deplasare, timp. În urma primirii documentelor voi elabora o ofertă cu privire la preț/termen de predare, iar în cazul în care clientul este de acord cu oferta transmisă, voi începe traducerea și o voi preda clientului tot pe cale digitală (e-mail) la termenul convenit.
Chiar dacă pare simplu, munca pentru o traducere online este egală cu munca pentru orice fel de altă traducere, deci nivelul de calitate al unei traduceri online va fi întotdeauna egal cu cel al oricărui fel de altă traducere.

TRADUCERI SPECIALIZATE

În general, traducerile specializate sunt traduceri care nu este obligatoriu să fie autorizate, motiv pentru care în majoritatea cazurilor pot fi efectuate și online. Într-o astfel de situație costurile legate de deplasare, timp, delegare angajați sunt reduse la zero. Documentele transmise pe cale digitală sunt prelucrate și traduse în termenii conveniți cu clientul, urmând a fi predate acestuia tot pe cale digitală (dacă clientul nu solicită altfel)


Traduceri tehnice

De-a lungul unei experiențe de aproape 20 de ani am tradus:

 • Documentații achiziții publice (peste 3000 de pagini traduse)
 • Caiete de sarcini (peste 2000 de pagini traduse)
 • Manuale de utilizare (peste 1000 de pagini traduse)
 • Certificate de garanție (peste 200 de pagini traduse)
 • Certificate de calitate (peste 200 de pagini traduse)
 • Cataloage
 • Prezentări
 • Documentații instruire personal
 • Documentații Resurse Umane

Traduceri juridice

De-a lungul unei experiențe de aproape 20 de ani am tradus:

 • Contracte (peste 1000 de pagini)
 • Acte notariale (peste 500 de pagini)
 • Decizii judecătorești (peste 2000 de pagini)
 • Acte tipizate (peste 500 de pagini)
 • Alte acte emise de instanțe

Traduceri medicale

De-a lungul unei experiențe de aproape 20 de ani am tradus:

 • Manual de medicină (peste 800 de pagini)

 • Rapoarte medicale (peste 500 de pagini)

 • Publicații medicale

 • Articole medicale publicate în reviste academice

 • Scrisori medicale

 • Certificate medicale

Traduceri economice

De-a lungul unei experiențe de aproape 20 de ani am tradus:

 • Expertize contabile și de audit (peste 500 de pagini)

 • Bilanțuri sau balanțe contabile (peste 500 de pagini)

 • Facturi (peste 300 de pagini)

 • Diverse declarații

 • Scrisori bancare

 • Corespondență de afaceri

TRADUCERI AUTORIZATE

O traducere autorizată înseamnă traducerea unui document de uz oficial realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției care pe baza autorizației are dreptul de a semna și de a ștampila traduceri. Acest gen de traduceri urmează a fi prezentate unor instituții care le solicită sub forma descrisă mai sus. Legalizarea documentelor nu este întotdeauna obligatorie. Pentru a evita costurile inutile informați-vă temeinic cu privire la obligativitatea legalizării!
În cazul în care aveți nevoie de o traducere autorizată legalizată notarial, acest lucru este posibil prin achitarea de costuri suplimentare pentru întocmirea traducerii în vederea legalizării precum și a onorariului perceput de notarul public care va efectua legalizarea. Rețineți că legalizarea notarială poate fi obținută numai de la notarul public unde traducătorul are depus specimenul de semnătură.
În calitate de traducător autorizat pentru limba turcă pot realiza traduceri autorizate în sau din limba turcă în baza autorizației 39122/22.09.2023 emisă de Ministerul Justiției.
Printre tipul de documente a căror traducere este posibil să fie necesar a fi legalizată se numără:

SERVICII DE INTERPRETARE

Traduceri simultane

 

Traducerile simultane reprezintă cel mai complicat domeniu al serviciilor de interpretare în limba turcă, având în vedere că structura gramaticală a propozițiilor în limba română vis-a-vis de limba turcă permite destul de greu interpretarea simultană. Acest tip de traduceri sunt utilizate în cadrul unor evenimente de tipul conferințelor, congreselor sau seminariilor și necesită echipamente tehnice speciale care trebuie să fie asigurate de către client sau un furnizor al acestuia specializat în acest domeniu. O traducere simultană nu poate fi asigurată în totalitate de un traducător atâta timp cât durează mai mult de 30-40 de minute. În cazul în care durata este mai mare și în funcție de durata totală, pentru o traducere simultană ar trebui să fie angajați cel puțin doi traducători. Costurile pentru deplasarea interpretului în afara Bucureștiului vor fi convenite împreună cu clientul.

 

 

Traduceri consecutive

 

Traducerile consecutive reprezintă acel gen de traduceri în care traducătorul traduce propoziții scurte din discursul vorbitorului. Discursul trebuie structurat astfel încât să permită efectuarea traducerii. Acest tip de traduceri sunt utilizate în cadrul unor evenimente de tipul instruirilor de personal, întâlnirilor de afaceri, tratativelor, târgurilor și expozițiilor unde discuțiile au loc față în față iar discursul vorbitorului nu este în totalitate un text redactat cu exactitate dinainte. Costurile pentru deplasarea interpretului în afara Bucureștiului vor fi convenite împreună cu clientul.

 

 

 

 

 

 

Traduceri la notar sau alte autorități sau instituții ale statului

Legislația României prevede faptul că actele stipulate în fața unui notar public sunt întocmite în limba română. Deci, orice cetățean turc care solicită întocmirea unui act în fața unui notar public, trebuie să fie asistat de către un interpret autorizat de Ministerul Justiției pentru limba turcă. Printre astfel de acte se numără: contracte de vânzare-cumpărare, declarații pentru înființare societate, procuri, specimene de semnătură, acte necesare la încheierea unei căsătorii, acte necesare pentru divorț, etc.

Totodată, un cetățean turc trebuie să fie asistat de către un interpret autorizat de Ministerul Justiției pentru limba turcă în cazul prezentării la tribunal ori la starea civilă în vederea căsătoriei pe teritoriul României.

Costurile pentru deplasarea interpretului în afara Bucureștiului vor fi convenite împreună cu clientul.